Nová zakázka - Rekonstrukce haly DTV Horní Cerekev

01/06/2020

Náš ateliér zahájil práce na zakázce s názvem "Zlepšení pracovních podmínek v hale DTV Horní Cerekev". V průběhu několika příštích měsíců vznikne projektová dokumentace ve stupních DSP a DPS, samozřejmostí je také inženýrská činnost a následný autorský dozor. 

Objednatelem akce je Správa železnic, státní organizace.

Modul: Aktuality