Reference

PŮDNÍ VESTAVBA WENZIGOVA 19

Lokalita Praha 2
Objednatel Apartments Wenzigova s.r.o.
Termín realizace 6/2018 – 3/2018

Projekt pro provádění stavby

Projekt skutečného provedení stavby včetně zajištění kolaudace

BYTOVÝ DŮM APARTMENTS VODŇANSKÉHO

Lokalita Praha 6
Objednatel Apartments Vodňanského s.r.o.
Termín realizace 5/2017 – 1/2019

Projekt pro provádění stavby

Projekt skutečného provedení stavby včetně zajištění kolaudace

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU FORMANSKÁ

Lokalita Praha 4
Objednatel Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o.
Termín realizace 6/2018 – 8/2019

Studie

Projekt pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

Inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení

Projekt pro provádění stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SADECH

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 2/2019 - 6/2019

Koncepční studie

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti souvysející s vydáním stavebního povolení

Modul: Reference