Výstavba tělocvičny a přístavba ZŠ v Puklicích

09/11/2020

Náš ateliér pokračuje v pracích na dvou projektech pro obec Puklice, jedná se o novostavbu tělocvičny při ZŠ v Puklicích a také o přístavbu s odbornými učebnami k této škole. Po zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení pokračujeme v projektování prováděcí projektová dokumentace.

Modul: Aktuality