Šatny s hygienickým zázemím Doosan Bobcat EMEA v Dobříši

27/11/2020

Náš ateliér zahájil projekční práce nové budovy šaten s hygienickým zázemím v průmyslovém areálu společnosti Doosan Bobcat EMEA v Dobříši.  V plánované dvoupodlažní budově budou pro zaměstnance společnosti zřízeny nové prostory šaten včetně veškerého nezbytného hygienického zázemí. Rozsah prací - studie, DUR a DSP, inženýrská činnost a DPS.

Modul: Aktuality