Nové projekty v Havlíčkově Brodě pro Správu Železnic

28/01/2021

Podařilo se nám uspět v dalších dvou výběrových řízení pro SŽ. Náš ateliér tak bude zpracovávat PD rekonstrukce dalších dvou objektů v našem domovském Havlíčkově Brodě. Projekční práce, jejichž výstupem bude prováděcí projektová dokumentace, budou dokončeny v červnu tohoto roku.

Modul: Aktuality