Tělocvična ve Stonařově úspěšně dokončena

30/11/2019

Náš ateliér úspěšně ukončil projekční práce na zakázce "Novostavba tělocvičny ZŠ Stonařov". Řešili jsme dokumentaci v rozsahu studie stavby, změny stavby před dokončením a realizační projektové dokumentace resp. dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace byla odevzdána v požadované kvalitě a s měsíčním předstihem oproti smluvnímu harmonogramu prací.

Modul: Aktuality