Aktuality27/11/2020

Šatny s hygienickým zázemím Doosan Bobcat EMEA v Dobříši

Náš ateliér zahájil projekční práce nové budovy šaten s hygienickým zázemím v průmyslovém areálu společnosti Doosan Bobcat EMEA v Dobříši.  V plánované dvoupodlažní budově budou pro zaměstnance společnosti zřízeny nové prostory šaten včetně veškerého nezbytného hygienického zázemí. Rozsah prací - studie, DUR a DSP, inženýrská činnost a DPS. číst dále

09/11/2020

Výstavba tělocvičny a přístavba ZŠ v Puklicích

Náš ateliér pokračuje v pracích na dvou projektech pro obec Puklice, jedná se o novostavbu tělocvičny při ZŠ v Puklicích a také o přístavbu s odbornými učebnami k této škole. Po zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení pokračujeme v projektování prováděcí projektová dokumentace. číst dále

03/11/2020

Rekonstrukce objektů ZŠ v Nejdku

Na začátku měsíce jsme podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ na náměstí Karla IV a rekonstrukce jídelny ZŠ Karlovarské v Nejdku. Práce budou probíhat v následujících 5ti měsících a jejich výsledkem bude dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. číst dále

20/10/2020

Nová zakázka – Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje

V tomto týdnu jsme zahájili práce na dalším zajímavém projektu. Tentokrát se jedná o zpracování všech stupňů PD včetně zajištění inženýrské činnosti výstavby zázemí sboru dobrovolných hasičů v Chebu. Po zpracování studie bude následovat dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Jako poslední stupeň bude zpracována dokumentace pro provedení sta... číst dále

01/10/2020

Nové projekty pro Správu železnic

Podařilo se nám uspět v dalším výběrovém řízení pro SŽ. Náš ateliér tak bude zpracovávat PD rekonstrukce několika objektů v Dačicích a našem domovském Havlíčkově Brodě. Projekční práce, jejichž výstupem bude prováděcí projektová dokumentace, budou dokončeny v únoru příštího roku. číst dále

18/09/2020

Nová zakázka - tenisová hala Jičín

Náš ateliér zahájil práce na zakázce s názvem "Zastřešení tenisových kurtů" v Jičíně. V areálu tenistových kurtů vznikne nová hala pro dva kurty, která bude krčkem propojena se stávajícím zázemím sportovního areálu. V průběhu několika příštích měsíců vznikne projektová dokumentace ve stupních Studie, DSP a DPS, samozřejmostí je také inženýrská činnost... číst dále

01/06/2020

Nová zakázka - Rekonstrukce haly DTV Horní Cerekev

Náš ateliér zahájil práce na zakázce s názvem "Zlepšení pracovních podmínek v hale DTV Horní Cerekev". V průběhu několika příštích měsíců vznikne projektová dokumentace ve stupních DSP a DPS, samozřejmostí je také inženýrská činnost a následný autorský dozor.  Objednatelem akce je Správa železnic, státní organizace. číst dále

02/01/2020

Nová zakázka – ZŠ v Dobrém

Koncem minulého roku jsme podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace akce s názvem „Přístavba základní školy v Dobrém“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních DUR a DSP. Součástí plnění je také inženýrská činnost. Investorem celé akce je statutární město obec Dobré. číst dále

Modul: Aktuality